Home » Posts tagged with » чувство

12-те най-нелепи движещи се неща

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

12-те най-нелепи движещи се неща

Интересно, как ли се седи на този диван…

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта в “Тавански спомен” – Валери Петров

Поемата “Тавански спомен”, според свидетелството на самия В. Петров, отразява не “радостта от любовта, а… тъгата от разделите”. Тя носи тъгата по отминалите щастливи мигове в живота на младия интелигент, осмислил твърде късно важни универсални истини. Но не песимизъм, а надежда за утрешния ден внушават стиховете, възкресяващи спомена за любовта. Основната тема на поемата е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Крадецът на праскови” – образът на Елисавета

Действието на повестта „Крадецът на праскови” от Емилиян Станев се развива по две сюжетни линии, като и двете са свързани с жестокото бедствие на войната – Първата и Втората световна. Независимо от това творбата не може да се възприеме като „военна”, тъй като в нея са засегнати въпроси, актуални за всяко общество и за всички […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта – радост и грях („Декамерон” на Бокачо)

В „Декамерон” Джовани Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от добро и лошо, от възвишени чувства и греховни дела, земен и жизнелюбив, способен да бъде в едно и също време господар на съдбата си и играчка в нейните ръце. Ренесансът е епохата, в която човекът влиза в сблъсък със закостенелия морален облик […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствеността и морала в “Една българка”

Поведението на баба Илийца в разказа ”Една българка” от Иван Вазов и конкретно в трета глава показва величието на българката, завладяна от високо благородни чувства. Нейните постъпки носят знака на тих и мълчалив подвиг, сочещ победата на един силен човешки дух. Сериозно е стълкновението на челопеченката в трета глава с калугера на манастира – отец […]

Page 1 of 41234