Home » Posts tagged with » чувства

12-те най-готини рисунки на пръстите

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

12-те най-готини рисунки на пръстите

Шшшт, няма да боли дълго!

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – Николай Лилиев

Един поглед към стиховете на Николай Лилиев разкрива деликатната натура нн поета, за когото меланхолията и тъгата са естествено състояние. По-задълбочение прочит на лириката му хвърля светлина върху крехката душевност на един самотник, отчужден от реалния свят, сякаш загубил своята посока и търсещ себе си постоянно, някак непригоден към реалната груба действителност и затова открил […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовият човек в „Декамерон” – Бокачо

С пълно основание можем да заявим,че „Декамерон” е първото произведение в европейската проза на границата между Средновековието и Ренесанса, в което художествено и убедително е формулирана една коренно различна от съществуващата дотогава представа за човешката личност. В най-известното си произведение- сборника от 100 новели „Декамерон”, Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта – радост и грях („Декамерон” на Бокачо)

В „Декамерон” Джовани Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от добро и лошо, от възвишени чувства и греховни дела, земен и жизнелюбив, способен да бъде в едно и също време господар на съдбата си и играчка в нейните ръце. Ренесансът е епохата, в която човекът влиза в сблъсък със закостенелия морален облик […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Интерпретативн Съчинение Самотата и Страданието в „Скрити вопли“ и „Зимни вечери“

Животът на всеки човек е плетеница от моменти на щастие и радост, разочарования и самота. Във всяка човешка душа има скръб, която е неназовима, лична, и в същото време – всеобща. Едва ли някой е изкарал скритите вопли на душата по-добре от Димчо Дебелянов. Неговите „Скрити вопли” са огледало на духовната самота на една душа […]

Page 1 of 512345