Home » Posts tagged with » човешкия

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията,примирението с неправдата

Древногръцкият драматург Есхил с право е наречен баща на старогръцката трагедия.Той е автор на над 70 трагедии,сред които се откроява „Прикованият Прометей”.Не е разкрит драматичният сблъсък между хуманизма и деспотизма спиращ човешкия прогрес.Конфликтът в творбата е реализиран чрез противопоставяне на човеколюбецът Прометей на враговете на човешкия прогрес в лицето на Зевс и неговите поддръжници. Прометей […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трагизмът на Прометей в трагедията На Есхил „ Прикованият Прометей”

Трагедията „Прикованият Прометей” е наи-известното произведение на великия драматург Есхил. През изминалите хилядолетия неговият герой не е загубил своята монументалност и величие. Всеки век е вливал в него кръвта на своето сърце и му е предавал идеалите си. Прометей е един герой,чиято личност се е запазила и до днес. Есхил влага в неговия образ две […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Най-важното в “Илиада”

Сюжетът на “Илиада” се основава на гнева на Ахил и погребението на троянския герой Хектор. Те са заложени в центъра на творбата и допринасят за развитието на целия текст. Боговете играят основна роля в сюжета на действието. Те определят развръзката на започнатото от смъртните дело.С този сюжет авторът постига по-различно внушение от това на мита,разкривайки […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той работи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Борбата между доброто и злото през погледа на Фауст

„Фауст” е дълбоко философска творба и истинска съкровищница на мъдрост, съдържаща разнообразни и непреходни във времето идеи. Освен че е плод на целия живот на Гьоте и негов най – значителен труд, тя отразява заобикалящия ни свят в цялото му богатство и противоречивост. Сред множеството засегнати в трагедията проблеми, преобладаващата част от които се отнасят […]

Page 1 of 3123