Home » Posts tagged with » човечеството

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прикованият Прометей

Образът на Прометей остава дълготраен израз на борбеното начало в личноста, която се стреми към прогреса и чийто водещ знак е хуманизмът. Прометей е човеколюбец, прозорлива личност, най-високо от всички ценности на света, той поставя човешкия живот и зачитането на човешкото достойнство. Той е великодушен,способен да изпитва най-дълбоки чувства. Прометей е символ на борещата се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трагизмът на Прометей в трагедията На Есхил „ Прикованият Прометей”

Трагедията „Прикованият Прометей” е наи-известното произведение на великия драматург Есхил. През изминалите хилядолетия неговият герой не е загубил своята монументалност и величие. Всеки век е вливал в него кръвта на своето сърце и му е предавал идеалите си. Прометей е един герой,чиято личност се е запазила и до днес. Есхил влага в неговия образ две […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Интерпретация на модела за културен герой в “Прикованият Прометей”

Древногръцката култура е изключително важна част от забележител- ното наследство, оставено ни от тази цивилизация. Макар и малко на брой, достигналите до нас епически, лирически, трагически и комически произ- ведения са истински образец на достойно за възхищение поетично изкус- тво. Те имат непреходна художествена стойност и крият в себе си ключ към разгадаване на ценностната […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Екология на Планетата

Бъдещето на човечеството през 21 век в голяма степен ще зависи от способността му да решава екологичните проблеми и да постига устойчиво развитие (човек – природа – общество). Ето защо изграждането на екологична култура у всеки жител на планетата Земя е основна задача. Мегаекологията се представя като общност от взаимносвързани науки. Според тази съвременна концепсия […]