Home » Posts tagged with » ценности (Page 2)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Преобърнатият патриархален космос в повестта „Преди да се родя”

Ивайло Петров използва родовите традиции и ценности за предмет на изображение в автобиографичната си повест.Тези ценности се ползват с голям интерес и с тяхното интерпретиране се цели утвърждаването им и се изразява уважение към тях.Почитта и преклонението към живите и мъртвите деди и предеди,към бащата и майката са на особена почит, а поддържането на реда […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Войната и “Илиада”

Събитията от далечните отминали времена, описани в Омировата поема „Илиада”, са представени идеализирано, за да послужат за пример на следващите поколения. Основните теми в творбата са свързани с войната, но и към мирновременния живот на древните гърци. По този начин авторът разкрива смисъла на редица ценности, които имат особено важно значение за тях. В XVIII […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

АНТИГОНА – СИЛАТА НА ЛЮБОВТА И НЕОТМЕННИЯТ ЧОВЕШКИ ДЪЛГ

Трагедията Антигона на Софокъл е представена на сцена вероятно през 442 г. пр. Хр. и донася голяма слава и признание на своя творец. Тя е част от трилогията за Едип цар и е свързана с мита за родовото проклятие над Лабдакидите. Софокъл обаче освобождава своите герои от тежестта на съдбовната предопределеност и насочва вниманието към […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Сблъсъкът на ценностите в трагедията “Хамлет” от Уилям Шекспир

Шекспир създава една от най-значимите си творби – трагедията “Хамлет”, в края на ренесансовата епоха. Това е период на упадък за всички идеи на хуманизма. Отчаянието се е вселило във всички идеалисти на Възраждането, защото те разбират, че действителността коренно се различава от мечтите им. Техните ценности, вярата им в човека, жизнеността им и стремержът […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Джовани Бокачо – „Декамерон” – Човешките ценности и техните измерения

Творбата на Джовани Бокачо – „Дека¬мерон”, съдържа 100 новели, обединени от една обща хуманистична визия за човешка¬та същност, поставена пред изпитания от различно естество. В структурирането на новелите са се оформили три повествова-телни пласта. Първият от тях изразява соб¬ствените представи и разсъждения на ав¬тора за целта на книгата, за нейния жанр и език, както и […]

Page 2 of 3123