Home » Posts tagged with » ценности

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Празният живот на празните хора в “Дамата с рентгеновите очи” на Светослав Минков

В късното си творчество Светослав Минков насочва поглед към социалните проблеми на времето си. Чрез хумора и сатирата, той изобличава всичко грозно от своето съвремие. Разказът “Дамата с рентгеновите очи” ни отвежда в свят, в който техническите постижения са подчинени на разбирането за луксозен живот. Авторът внушава, че богатството и външната красота са фалшиви ценности. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Погубването на човешката душа – “Дамата с рентгеновите очи”

Разказът „Дамата с рентгеновите очи” ни кара да се замислим за мястото на научните достижения в живота ни, за погубването на човешката душа, обсебена от парите и вещите, а може би и за това – колко стойнос¬тни са мечтите и целите в живота ни. Историята, разказана в творбата , показва на читателя някои истини за […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Преобърнатият патриархален ред в “Преди да се родя”

Ивайло Петров е един от най-противоречивите автори ,които съзнателно рушат законите при изобразяването на патриархалния свят. Любимите му теми са свързани с живота и народопсихологията на българина.Неспокойният му дух непрестанно провокира и изненадва читателите и ги кара да се вглеждат с преценяващ поглед и да измерват ставащото от всички страни.По необичаен начин вплита събития от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Преди да се родя” – Ивайло Петров

Повестта „Преди да се родя” предлага нео¬бичаен поглед към традициите, миналото, към познатото и скъпото, свързано с детството, се¬мейството, рода. Читателят вижда като през криво огледало патриархалния бит в неговата изостаналост, безпросветност и ограниченост. В съзнанието на българина патриархалното об¬щество е обвеяно с романтиката на един под¬реден, изконен свят, в който се формират ис¬тинските човешки […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Иронията на разказвача в повестта “Преди да се родя”

Повестта на Ивайло Петров -“ Преди да се родя” , представлява един нов , различен ,странен и ироничен поглед към ценностите в патриархалното семейство на село. Освен тази странност в повестта впечатление прави , това че разказвача е едно все още неродено дете. То знае какво се е случило в миналото , но също и […]

Page 1 of 3123