Home » Posts tagged with » хармонията

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Посланията в “Нежната спирала”

Радичковия свят е странен,необичаен,изпълнен със знаци,които внимателният читател трябва да разчете,за да вникне в една разнолика действителност и да разбере правилно авторовите послания.Писателят се вълнува трайно от проблемите за отношението на човека и заобикалящия го свят,за естествената сира на природата и насилието на човека над нея,за хармонията в света.Като любител на природата и ловец,Радичков познава […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Спи езерото” –Пенчо Славейков

Лирическата миниатюра „Спи езерото” на Пенчо Славейков е част от неговия цикъл „Сън за щастие”.В него основни теми и мотиви са сблъсъкът мечта-действителност, отчуждението от света и копнежът по отвъдното, вечната красота на природата – огледало на човешката душа. „Спи езерото” намира своето място в цикъла като произведение, отрзяващо величието на природата и хармонията, която […]