Home » Posts tagged with » ученици

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на Новия Завет

Иисус Христос е късна рожба на благочестиви родители, които вече са изгубили надежда за потомство.Младенеца ще се появи на бял свят чрез Мария, която е сгодена за дърводелеца Йосиф от Назарет. Архангел Гавраил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, сина Божий Иисус Христос- като това събитие се отбелязва […]