Home » Posts tagged with » тъга

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

  Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката  му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той работи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Картината на града в цикъла “Зимни вечери” на Христо Смирненски

І Увод: Христо Смирненски е един от най-изявените български социални критици. По времето на написването на цикъла “Зимни Вечери” в България са се заменили ценностите на рода, майката, дома, семейството с надеждата за оцеляване в тежките дни. ІІ Теза: М1: Чрез з”Зимни вечери” христо Смирненски Показва как едността, безработицата са пуснали корен в умовете на […]

\ \ \ \ \ \ \ \

Носталгията по миналото в ‘’Срити вопли’’ на Димчо Дебелянов

Димчо Дебелянов е един от най-видните представители на българската поезия. Стихотворението ‘’скрити вопли’’ ярко изразява душевността и чувствата на твореца. В тази елегия – жалба авторът представя йеланието си за хармония и равновесие,своята неосъществена мечта за завръщане в родното. Напускането на бащиния дом е неотменна житейска необходимост.Понякога родовият свят се оказва тесен за човека,търсещ себе […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \

„Майце си” – Христо Ботев

„Майце си” е една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение. Напечатано е в Славейковия вестник „Гайда” през 1867 година. По-късно се появява отново във вестник „Свобода” и в „Песни и стихотворения”. Стихотворението на Ботев в пределно съкровено. То разкрива драматичните душевни терзания на лирическия герой в порива му да проумее и […]