Home » Posts tagged with » творби

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„На острова на Блажените” – Литературна мистификация от голяма класа

Пенчо Славейков е един от най-големите поети-класици на България. Като член на кръга „Мисъл”, в който членуват още д-р Кръстев, Петко Тодоров и Пейо Яворов, той се нарежда сред най-отявлените български творци. Едно от неговите най-оригинални произведения е „На Острова на Блажените. В тази книга най-ясно проличават усилията на поета да бъде дълбоко национален автор, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дебелянов – фронтова лирика

Димчо Дебелянов може да бъде откроен като един от големите български поети в нашето минало. Макар не получил признание приживе, неговите творби са важна част от литературната история на нацията ни. Едни от най-важните Дебелянови творби се явяват тези от т.нар. военна или фронтова тематика. Тези поеми бележат прехода към нова поетика на автора, както […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Димчо Дебелянов

В поезията на Димчо Дебелянов се откроява образа на любовта. Той е ситуиран в пространствата на миналото или бъдещето. Той е блян и спомен. Любовта е извисена, пречистена от злободневните, ежедневни проблеми на бита, тя е копнеж и идеал. Смисъла на любовта при Дебелянов е в бляна, в мечтата към завръщане на отминалата святост на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към евангелието” и “Азбучна молитва”

Стихотворенията “Проглас към евангелието” и “Азбучна молитва” на пръв поглед представляват една загадка за съвременния читател,тъй като жанрът и посланието,в което се крият загадъчни образи, не са характерни за днешната литература.За да разберем скрития смисъл на творбите трябва да постъпим по два начина-осъвременявайки смисъла им,поглеждайки ги с мисленето на днешния човек или опитвайки се да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Род и традиция в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”

Разказът „Дервишово семе” и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров, са творби,които отразяват миналото,патриархалните ценности и устойчивостта на родовите традиции.Двамата автори по различен начин виждат миналото.Ивайло Петров отрича ценностните на родовия свят,а Николаъ Хайтов откроява носителите на традиционните и новите норми на поведение. И в двете творби център на внимание са родовите традиции […]

Page 1 of 3123