Home » Posts tagged with » там

13 смущаващи момента във футбола

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

13 смущаващи момента във футбола

“Ох, не издържам на напрежението! Трябва да се изпикая!”

10 пиянски шеги

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

10 пиянски шеги

Приятелите му не са искали той да падне от леглото. Колко мило!

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Защо Софроний пише своето “Житие”

Като една от фигурите, която (заедно с Паисий Хилендарски) е емблематична за Българското възраждане, Стойко Владиславов – Софроний, епископ Врачански, предизвиква постоянно интересът на изследователите[1]. Непрестанното връщане на изследователския интерес към дейността и особено към книжовното наследство на Софроний Врачански е, разбира се, напълно естествен. “Житие и страдания грешнаго Софрония” далеч не прави изключение. Като […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Мъртви души”

Произведението се състои от отделни очерци за помешчиците, които са свързани с от личността на главния герой Чичиков, която минава през всички части на произведението. Социално битовото описание заема твърде широко място в произведението на Гогол, но то не е единственото. Наред с него са и лиричните отстъпления, които придават особена тоналност на произведението и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на Песен двадесет и шеста от „Ад” на Данте Алигиери

Безсмъртната творба на Данте възниква на превала между Средновековието и Ренесанса. На границата на двете велики епохи все още господства религиозно-християнският мироглед ,но устоите на феодалното общество вече се пропукват, а заедно с това изгрява новия хуманистичен мироглед, който възвръща интереса към земния човек. “Божествената комедия” обединява в едно срещуположни представи, идеи и мирогледи – […]

Page 1 of 41234