Home » Posts tagged with » същото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Антигона и Креон – конфликт между силни личности

Трагедията на Софокъл “Антигона“ принадлежи към вечните творби на световната литература. Днешният зрител открива в образите й прототипове на своето време. Софокъловите герои сами определят пътя, който ги извежда към нерадостната им участ. Трагичният конфликт е изграден върху противопоставянето на два принципа, върху две схващания за писаните и неписаните закони и норми. Застъпниците на тия […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Завод” от Никола Вапцаров

Стихотворението “Завод” на Никола Вапцаров влиза в състава на на цикъла стихотворения “Песен за човека” от стихосбирката “Моторни песни”. Стихотворението “Завод”, за разлика от “Пролет в завода” и “Ще строим завод”, представя тъжната страна на образа на завода – като подтиснат живот, живот в отчуждение, сивота и безперспективност, тоест тежкото работническо съществуване. Смислово това стихотворение […]