Home » Posts tagged with » сън

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

  Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката  му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той работи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Политическа зима” – визията на българския свят и отношението сън-действителност

Личността, животът и творчеството на Христо Ботев може да се определи най-точно с една дума: борба. Тази борба е продиктувана от епохата, в която живее, епоха на робство, беззаконие, политически гнет. Ботев възпитава в себе си най-хубавите черти на бореца-революционер – свободолюбие, силни чувства на любов и омраза, борчески дух. Известността на Ботев не идва […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Носталгичният копнеж в елегиите „Скрити вопли” и „Помниш ли, помниш ли…”

Димчо Дебелянов е един от най-трагичните поети в българската литература. Творецът със силно изявена „модерна душа” е обречен на безкрайно лутане между свят идеал и скверна действителност. Спасението от всичко лошо се крие в светлия спомен за миналото, за родния дом и неговите уют и спокойствие. Елегиите „Скрити вопли” и „Помниш ли, помниш ли…” са […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Сън и реалност в стихотворението „Сън” от Никола Вапцаров

Никола Вапцаров се откроява като най-значителен поет в българската поезия от края на 30те до началото на 40те години на двадесети век.Неговата поезия обгръща реалността в стремеж към необхвантото – във времена, пространства, човешки превръщания.Той обръща погледи в много посоки и времена, усеща се различието между социално и индивидуално битие, между реално и въображаемо, между […]

Page 1 of 212