Home » Posts tagged with » съдба

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

СОФОКЪЛ – „АНТИГОНА” – ЩАСТИЕТО – „ПЛОД” НА ЧОВЕШКИТЕ ДЕЛА

Трагедията на Едип цар резонира в лич¬ната съдба на неговите потомци. Греховен плод от брака му с Йокаста (майка и съпруга на Едип) са синовете – По-линик и Етеокьл, и дъщерите – Антигона и Исмена. Те са предопределени, спо¬ред дребния мит, да понесат нови стра¬дания и човешки нещастия, но да изкупят вината на родителите си. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

СОФОКЪЛ – „ЕДИП ЦАР” И „АНТИГОНА” – ОБРАЗИТЕ НА ЕДИП И КРЕОН

Драмата като литературен род в древноелинското общество има опре¬делена социална функция, ориентирана към нравствените ценности на Антич¬ността – епоха, издигнала в етична нор¬ма хармонията в човешките взаимоот¬ношения. Драматургията на Софокъл, появила се през V в. пр. Хр., се интересува от отделния човек и неговата лич¬на съдба. Авторът наблиза във вътреш¬ния свят на човешките преживявания, като […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствената красота на Гергана в „Изворът на белоногата”

Поетичният поглед на П.Р.Славейков в поемата „Изворът на белоногата” е насочен към родовия дух на българина към неговите нравствени „извори”,формиращи голямата възрожденска мяра за личното достойнство на човека.Идеята за наследената духовна сила на рода е въплатена в художествения образ на Гергана.Нейният нравствен облик е съзвучен с фолклорната представа за човешка красота: „Гергана,пиле шарено, Гергана, кротко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ТРАГИЧНИЯТ ПЪТ НА САМОПОЗНАНИЕТО В „ЕДИП ЦАР” НА СОФОКЪЛ

Жанрът „трагедия” предопределя не само съдбата на тиванския владетел в „Едип цар” на Софокъл, но и проблем¬ното интерпретиране на тезата за незнанието на човека и съдбовните об¬рати в житейския му път, предизвикан от личен избор. Той е трагичен „плод” на ироничната „среща” между знание и незнание в съзнанието на главния герой Едип. Царят на Тива […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„КИНО” – ВАПЦАРОВ

Търсената истина за живота в поези¬ята на Никола Вапцаров е свързана вина¬ги с „една човешка драма”, преживяна от лирическия герой и изповядана в стихове от поета. Гледните точки, художествените ракурси на възприятие и изображение са винаги две. Едната въплъщава човешкото преживяване, а другата – лирическото споделяне в художествен аспект на интимните вълнения, които се движат […]

Page 1 of 212