Home » Posts tagged with » страната

11 чифта обувки, които никога няма да обуеш

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

11 чифта обувки, които никога няма да обуеш

Хей, извратеняци, не е това, което си мислите! Това са пясъчни замъци, а не пениси! Не че това ги прави по-малко странни… особено като прибавим и косматите крака…

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Политическо могъщество на Българската държава при цар Иван Асен II

Със смъртта на цар Калоян завършва етап от управлението на династията на Асеневци. Едва две десетилетия след освобождаването на българските земи от византийска опека България успява да се издигне отново на висотата на една силна и призната европейска държава. Това става благодарение на далновидната управленческа политика на първите Асеневци. Те и най-вече Калоян успяват да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. В трите си агрегатни състояния водата се среща навсякъде в природата, като образува неравномерна и сложна покривка по цялото земно кълбо. Съвкупността от всички водни обекти се нарича хидросфера. Хидросферата заема междинно положение между останалите обвивки на земята. Тя прониква дълбоко в тях и се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Същност и особености на географското положение. Географското положение изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти /страни, региони, морета, протоци, големи реки и др./ с важно стопанско значение. Географското положение е системна категория и се състои от взаимосвързани и взаимозависими елементи /подкатегории/. Едни от подкатегориите се променят /икономогеографско и политикогеографското положение/, а други […]

Алиса в Страната на чудесата – скромна рецензия

\ \ \ \ \ \

Алиса в Страната на чудесата – скромна рецензия

Честно да ви призная, едва вчера успях да гледам “Алиса в Страната на чудесата”. Взехме си го на ДВД с годеницата и ще го гледаме… За безинтересно, не е, определено е занимателно филмчето, но смея да твърдя, че съм гледал далеч по-интересни неща.

Иначе става, за убиване на време е добре.