Home » Posts tagged with » срещу

Националисти, крайни националисти по целия Фейсбук

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Националисти, крайни националисти по целия Фейсбук

Kichashki.com

Целият Фейсбук е наводнен от снимки, публикации, кандидат-протестиращи и какво ли още не, което се прави в защита на “българския език” и срещу изучаването на турски в училищата.

8 табели, които ще те накарат да се усмихнеш

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

8 табели, които ще те накарат да се усмихнеш

“Ако търсиш знак… това е!”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Насилието в “Нежната спирала”

В своето творчество Йордан Радич¬ков интерпретира по осо¬бено поетичен начин вечните пробле¬ми на битието, вълнувайки се от човешкото посегателство върху съвър-шенството на природата-агресия, по¬родена от често пренебрегваната ис¬тина, че човекът е част от тази при¬рода и нейното опазване е неотменен негов дълг. Разказът „Нежната спирала” е нравс¬твено послание за ненасилие, което пи-сателят реализира чрез метафорични […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Нежната спирала” – анализ

1.Творческа история. Разказът е провокиран от реални преживявания на автора, свързани с впечатленията му от ловджийски похождения, приятелски разговори и индивидуални наблюдения върху природата. На базата на конкретни действителни случки писателят поднася размисли по фундаментални въпроси на човешкото съществуване. 2.Жанрова характеристика. „Нежната спирала” е разказ, който спазва модела на раздвиженото, фрагментарно (частично, накъсано), изпъстрено с […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прометей и Океан – готовността за саможертва срещу примирението със злото

В “Прикованият Прометей” Есхил пресъздава образа на бореца с несломим дух, обрекъл се в името на благоденствието на човека. Високохуманната му цел е извор на духовна и физическа сила. В неговия образ съчетаването на волята на съдбата и личната воля води до велик подвиг. Героическият образ на Промитей се оформя в неговия първи монолог. Приятел […]

Page 1 of 11123Next ›Last »