Home » Posts tagged with » спомен

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Тавански спомен” – Валери Петров

Валери Петров е един от най-обичаните и популярните съвременни поети и драматурзи. Стиховете му са сю¬жетни, изпълнени с конкретни детайли и със завладяваща артистична атмосфера. Необикновено наблюдателен е. Умее да разкрива любопитните неща от живота и да споделя с читателя необичайните си и неочаквани заключения. Той успява вина¬ги да заинтригува, да увлече възприемателите си, да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Тавански спомен” – Валери Петров

В поемата “Тавански спомен” В. Петров насочва вниманието ни към привидно обикновените неща,случки и преживявания,концентриращи във същността си етичните максими,живеци на човешкото съществувание и многобройни превратности.Героите му са обикновенни младежи населяващи делничния български свят. Тук делничния ден е водещ фактор за любовта и раздялата на влюбената двоика.Делника крие усмивката и тъгата, радостта и болката, мечтите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ролята на вещите в “Тавански спомен”

Човек винаги е изправен пред избор, а нравствените ценности – пред изпитание. Преживяването и премислянето на спомените помага да се натрупа житейски опит, да се стигне по-лесно до правилно решение, когато изборът е труден, а пътищата – много. Какъв е смисълът на припомнянето, на общуването със спомените – това е един от съществените въпроси в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на сонета “Пловдив” – Димчо Дебелянов

Стихотворението “Пловдив” е своеобразен завършек на формално необособения цикъл от елегии, посветени на носталгичните спомени от детството. Този цикъл вкл. творбите “Помниш ли, помниш ли…” и “Скрити вопли”. Елегията звучи като искрена изповед на една наболяла и изстрадала в самотност и несгоди душа. “Пловдив” следва класическата схема на итал.сонет, съдържащ 14 стиха “Пловдив” звучи твърде […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Родният дом – пристан за наранената човешка душа (ЛИС върху „Да се завърнеш”)

Заслужил признанието на необикновено чувствителен и най-задушевен лирик в българската поезия, Димчо Дебелянов оставя на поколенията творчество, изключително богато по дълбочина и многообразие на душевни изживявания.Въпреки, че има нелеко детство и минало, то е много скъпо за него.В стихотворението „Да се завърнеш” той пише с тъга за бащиния дом и времето, когато е живял там, […]

Page 1 of 212