Home » Posts tagged with » смъртта

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Естетическият идеал на Пенчо Славейков, въплътен във философските му поеми

Кръга “Мисъл”, част от който е и Пенчо Славейков, обръща сериозно внимание на духовните и общочовешки въпроси. Членовете на този кръг се заемат сериозно с “европеизиране на българската литература”. Тези именити автори и мислители желаят да разширят кръгозора и обхвата на българската литература. Да отделечат темата за народното и социално, като поставят на преден план […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дебелянов – фронтова лирика

Димчо Дебелянов може да бъде откроен като един от големите български поети в нашето минало. Макар не получил признание приживе, неговите творби са важна част от литературната история на нацията ни. Едни от най-важните Дебелянови творби се явяват тези от т.нар. военна или фронтова тематика. Тези поеми бележат прехода към нова поетика на автора, както […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Йордан Радичков – “Нежната спирала” – анализ

Заглавието на разказа „Нежната спирала” представлява метафора, която може да служи като ключ към нейното тълкуване. Спиралата е символ на кръговрата на живота, на прехода от видимото към невидимото, от съществуването към смъртта и обратното, от реланото към магичното. Сфери, пронкващи една в друга, са и световете на човека и природата. Вска болка и смърт, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Нежната спирала” – анализ

1.Творческа история. Разказът е провокиран от реални преживявания на автора, свързани с впечатленията му от ловджийски похождения, приятелски разговори и индивидуални наблюдения върху природата. На базата на конкретни действителни случки писателят поднася размисли по фундаментални въпроси на човешкото съществуване. 2.Жанрова характеристика. „Нежната спирала” е разказ, който спазва модела на раздвиженото, фрагментарно (частично, накъсано), изпъстрено с […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Невъзможната любов в “Крадецът на праскови”

Прочитайки “Крадецът на праскови” читателя остава дълбоко развълнуван от съдбата на героите, защото Емилиян Станев рисува личната им драма на фона на войнта. Проблемите са общочовешки и близки за всеки,героите са богато описани като характери и външност, пейзажите са изрисувани с много чувство и така събитията става по-реални.Войната и разрухата,болката,стремежа за свобода и най-вече любовта […]

Page 1 of 21123Next ›Last »