Home » Posts tagged with » словото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината… Акростихът “Азбучна молитва” на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – възхвала на словото

В изграждането на България като средновековна християнска държава и нейния принос в европейската култура особена роля имат личността и делото на Константин Преславски .Неговата многостранна дейност на духовен водач и проповедник, на книжовник и творец е съизмерима с мащабите на епохата ,белязана от културния подем на новопокръстените славяни и наречена “Златен век на българската култура”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Константин Преславски – „Азбучна молитва” ЛИРИЧНАТА ИЗПОВЕД НА ДУХА ПРЕД СВЕТОСТТА НА СЛОВОТО

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” – съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово. За старобългарския творец раждането на словото като звук и писмен знак е тайнство не само на мисълта, но и на душата. Невидимия творчески свят на човешкото интелектуално АЗ намира материалната си […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Словото в “Азбучна молитва”

От древността до нас са достигнали много малко литературни творби, които отразяват начина на живот на древните хора, тяхната религия и мироглед за живота. Едно такова произведение е и “Азбучна молитва”, чието авторство е спорно. Едни литературни историци смятат, че е на Константин – Кирил Философ, а други – на Константин Преславски. Значението на словото […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – есе

“Азбучна молитва” е едно от първите произведения на старобългарската литература, поместена в “Учително евангелие” като стихотворна част на предговора.Тя пронадлежи към декламативната поезия с религиозен характер.В нея се подчертава свещеността на славяското писмо и значението на новата християнска вяра.Произведението съдържа четиридесет стиха – четиридесет е библейско число, симболизиращо преход. В произведението лирическият герой се обръща […]

Page 1 of 41234