Home » Posts tagged with » слово

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Богът и човекът в “Шестоднев” – Йоан Екзарх

Книгата на Йоан Екзарх „Шестоднев” е посветена на Симеон. Това проличава от пролога, в който авторът се обрашта към владетеля, наричайки го „господарю мой” , „славни Симеоне христолюбче”. В пролога обаче , както и в шестото слово, Симеон е титулуван „княз”. Следователно той още не е приел титлата цар, което става след неговата победа над […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Шестоднев” – Йоан Екзарх

„Шестоднев” от Йоан Екзарх е своебразна енциклопедия за средновековния човек.В славянските литератури това е единственото компилативно съчинение,изцяло посветено на сътворениео на света и неговото устройство.Йоан Екзарх представя създаването на неживата материя и появата на растенията и животните.Описва подробно частите на човешкото тяло,говори за звездите,за реките и моретата,за слънчевата светлина и ветроветв,представя различните видове създания,прородните явления,дори […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Човекът като център във вселената според Йоан Екзарховия “Шестоднев”

Времето през което управлява цар Симеон (893- 927) отдавна е характеризирано като “Златен век” на средновековната българска държава и на средновековната българска култура. Симеоновият “Златен век” на българската култура е резултат от отприщването на българския народностен дух след въвеждане на българската държава в кръга на християнските народи. Без никакво съмнение именно в рамките на религията […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Шестоднев” – Йоан Екзарх

“Шестоднев” е едно от най-значителните произведения в старобългарската литература – по обем, съдържание, идеи. През Средновековието традицията играе голяма роля. Смята се, че е по-добре да се цитира утвърден писател или да се заеме от неговите творби, отколкото да се говори от “своя ум”. За създаването на “Шестоднев” има значение не само традицията (в съчиняването […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Шестоднев” – Йоан Екзарх

„Шестоднев” от Йоан Екзарх е съчинение, посветено на сътворението на света. В духа на средновековното мислене, то дава отговори на вечните въпроси, вълнуващи човека: Как е създаден светът? Как са се появили звездите и планетите? Какво представляват небесните тела? Как са произлезли расенията и птиците? Защо са различни? Как се е появил човекът? Каква е […]

Page 1 of 6123Next ›Last »