Home » Posts tagged with » славянски

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Пайсиевата „История славянобългарска”

Паисиевата „История славянобългарска” ( 1762 година ) отразява важни тенденции в българския обществен живот през 18 век. Тя възкресява историческата памет за славното минало и е съществен фактор за формирането на националния дух през епохата на Възраждането. Атонският монах патетично отстоява идеята за светостта на родното и сурово заклеймява всички опити за заличаването на народностната […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“История славянобългарска”

Във своята творба “История славянобългарска” Идеологът на бълг. възраждане Паисий Хилендарски се обръща към всички свои съвременници със пламенен зов.Тя има за цел да възкреси народното самосъзнание на поробения народ чрез достойния спомен за славното му минало. .Точно затова можем да наречем “История славянобългарска” страстен зов за национално осъзнаване. “ис.” изпълнява едновременно няколко функции:тя носи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„История славянобългарска” – страстен зов за национално осъзнаване

С „История славянобългарска” се поставя началото на същинския възрожденски процес. Във връзка със задачите, стоящи пред българската нация от този период: национално освобождение, църковна независимост, просвета и култура на българския език, като първа новобългарска литературна творба „История славянобългарска” има синкретичен характер. За първи път словото и вярата са извисени и представени като най-здравите и сигурни […]