Home » Posts tagged with » сила

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта – радост и грях („Декамерон” на Бокачо)

В „Декамерон” Джовани Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от добро и лошо, от възвишени чувства и греховни дела, земен и жизнелюбив, способен да бъде в едно и също време господар на съдбата си и играчка в нейните ръце. Ренесансът е епохата, в която човекът влиза в сблъсък със закостенелия морален облик […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала и защита на писмеността

Самият научен спор,който води Черноризец Храбър за произхода на славянските писмена чрез художественния текст на трактата “За буквите”,разкрива духовната сила на човешката мисъл,която без буквените знаци остава незрима и разпиляна в хода на времето. Черноризец Храбър,прозрял силата на българския дух в същността на собствената си творческа мисъл,се бори “за буквите”,за славянските писмена,чрез които да докаже […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – възхвала на словото

В изграждането на България като средновековна християнска държава и нейния принос в европейската култура особена роля имат личността и делото на Константин Преславски .Неговата многостранна дейност на духовен водач и проповедник, на книжовник и творец е съизмерима с мащабите на епохата ,белязана от културния подем на новопокръстените славяни и наречена “Златен век на българската култура”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – анализ

„Азбучна молитва” е лирично обръщение към създателя на „видимия и невидимия” свят, в което поетът е вградил азбуката на славяните като символ на книжовност, просвета, културен възход. В нея поетът внушава идеята за извисената роля на божието слово, което ще приобщи славяните към общочовешките ценности и ще ги изведе до други духовни територии, където властват […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Константин Преславски – „Азбучна молитва” ЛИРИЧНАТА ИЗПОВЕД НА ДУХА ПРЕД СВЕТОСТТА НА СЛОВОТО

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” – съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово. За старобългарския творец раждането на словото като звук и писмен знак е тайнство не само на мисълта, но и на душата. Невидимия творчески свят на човешкото интелектуално АЗ намира материалната си […]

Page 1 of 8123Next ›Last »