Home » Posts tagged with » септември

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Художественият свят в поемата “Септември”

Художественият свят на “Септември” е необичайно дълбок, сложен и противоречив. Изчерпването на неговото своеобразие естествено изисква съответна задълбоченост и многостранност на усилията на изследвача. Настоящата статия има в това отношение скромни претенции – нейна цел е да покаже някои най-общи принципи в изграждането на идейно-художествения свят на поемата, оставяйки настрана някои съдържателни аспекти и маса […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Изоблечителният и революционният патос в поемата “Септември” от Гео Милев

Най-изтъктатият поет-гражданин и патриот, увековечил дните на Септемврийското въстание е Гео Милев. Фашистката реакция срещу този справедлив бунт той заклейми с печата на позора. Само четири месеца след погрома, възмутеният поет обрисува вярно и реалистично положението в страната: “Над родината премина ураган, какъвто не помним нито ний, нито бащите ни. Потрепераха и най-дъл боките дебри […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Посланията на Гео Милев в поемата “Септември”

За поета и гражданина Гео Милев поемата “Септември” е връх в цялостното му ярко и разностранно творчество, както е и подвиг в неговата обществена биография. Трябва да споменем, че авторът е получил вдъхновение и е отразил едно драматично събитие от нашата нова история – Септемврийското въстание през героично-трагичната 1923 година. И не бива да се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Гео Милев – “Септември” – Трагизъм и оптимизъм

Гео Милев е представител на експресионистичното течение в литературата. Това ново изкуство е тържество на негативните категории в естетиката. Езикът носи разрушителната енергия на словото. Ключови фрази на това ново течение са: див, примитивен, груб, варварски. Експресионистите виждат света като рухваща сграда. Според тях човекът е осъден да живее в ад, в един свят на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Гео Милев – “Септември”

Поемата „Септември” е последната завършена творба, която Гео Милев публикува в сп. „Пламък”. Политическата обстановка в страната през есента на 1923 г. едва ли би могла да му предложи по-благодатен повод за изява. „Септември” е един експресионистичен-славослов на бунта. От друга страна, едва ли така създадената ситуация би могла да срещне творец с по-подходящ темперамент […]