Home » Posts tagged with » себе

Дрехи за първия учебен ден

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дрехи за първия учебен ден

С наближаването на първия учебен ден нараства и напрежението. Вероятно много от вас не знаят какво точно да облекат и прекарват часове в чудене за перфектния аутфит. В това няма нищо лошо, защото в този ден за пръв път от три месеца ще се видиш с абсолютно всички съученици, учениците от другите класове и учители. А нали знаеш колко е важно първото впечатление? : )

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Социално,национално и общочовешкото у Бай Ганьо

В творбата на Алеко Константинов “Бай Ганьо” се разглежда огромен диапазон от проблеми на действителността и живота на българина. Въздействието на това произведение е толкова силно, че вече повече от 100 години е център на литературни дискусии. Като цяло “Бай Ганьо” буди множество въпроси и литературни проблеми. Най-основните са за типичността на Бай Ганьо- дали […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Йордан Радичков – “Нежната спирала”

Разказът „Нежната спирала” е една от типичните творби на Йордан Радичков от по-късния период на неговото творчество. Тези творби се характеризират с внимание към променливото на човешката душа. В центъра на изображението на човека,природата и населението. Вечната борба между човека и природата. Има някои въпроси, които ще останат неразгадани, например въпросът за това кой е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Насилието в “Нежната спирала”

В своето творчество Йордан Радич¬ков интерпретира по осо¬бено поетичен начин вечните пробле¬ми на битието, вълнувайки се от човешкото посегателство върху съвър-шенството на природата-агресия, по¬родена от често пренебрегваната ис¬тина, че човекът е част от тази при¬рода и нейното опазване е неотменен негов дълг. Разказът „Нежната спирала” е нравс¬твено послание за ненасилие, което пи-сателят реализира чрез метафорични […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриархалното семейство в ”Преди да се родя” – Ивайло Петров

Творбата на Ивайло Петров е литературно явление, част от новата българска литература, което носи особена сетивност и особен поглед към света на миналото, несрещан у писателите, творили преди него. Българската литература трайно изследва характеристиките на патриархалния свят – още от времето на Михалаки Георгиев, Тодор Влайков, Елин Пелин, Йордан Йовков. Традиционно творецът запазва дистанция и […]

Page 1 of 20123Next ›Last »