Home » Posts tagged with » свят (Page 35)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ПСИХОЛОГИЯТА НА РОБСТВОТО, РАЗКРИТА В ПОВЕСТТА „ЧИЧОВЦИ” НА ИВАН ВАЗОВ

Повестта „Чичовци” остава встрани от патетичната, героично-патриотична линия на изображение на недалечното историческо минало на предосвобожденската българска действителност. Тя не разкрива върховите изяви на националния характер, не изгражда примери за подражание, както например в романа „Под игото” или „Епопея на забравените”. По¬вестта „Чичовци” хвърля светлина вър¬ху делника на българина от годините на робството (60-те години […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Отечество любезно, как хубаво си ти!” Иван Вазов

Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!” е публикувано в стихосбирката на Иван Вазов „Поля и гори” (1884). Повод за написването й са пътуванията на поета из Стара планина, Родопите и Средна гора. Странствайки из родните „поля и гори”, поетът е изключително впечатлен от красотата на българската природа, но и дълбоко натъжен от това, че […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Моята молитва”

Ботевият лирически герой е страстна и пламенна натура, неговите вълнения са далеч по-дълбоки от обикновените грижи на съвременниците му, неговият поглед съзира хоризонти, недостъпни за обичайното съзнание. Тревогите му са свързани не самос индивидуалната съдба на човека, а с мисълта за бъдещето на родината и света. В традиционната възрожденска триада личност – народ – родина […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„БОРБА” от ХРИСТО БОТЕВ

„Борба” на Христо Ботев поставя и осмисля робството и свободата не само в контекста на националната съдба, но и в контекста на хилядолетната история на човечеството. Заглавието е насочено към борбата в най-широк аспект. Поемата съдържа елементи от различни жанрове; има мотиви от елегията, пародията и сатирата. В „Борба” Ботевият гняв се излива не срещу […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Майце си

Ботев е безсмъртният гений на българската възрожденска литература. В една от незабравимите му творби “Майце си” той акцентира върху връзката между индивидуалната личност и родовия свят, което отличава стихотворението от останалите му творби и му придава общочовешки и универсален смисъл. Стихотворението “Майце си” е обръщение на лирическия герой към най-скъпия човек в живота му – […]