Home » Posts tagged with » свят (Page 3)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на дъжда в миниатюрите на Лилиев

Николай Лилиев е един от най-известините ни символисти. Неговите стихове разкриват копнежа по щастието и желанието за приближаване до един съвършен свят. Стиховете на Лилиев „Тихият пролетен дъжд” и „Кръгозори надвесени” рисуват конкретни природни картини и внушават за нещо лично преживяно. Описанието на сезоните не е главната цел на автора. Природните импресии изразяват определени човешки […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – Николай Лилиев

Поезията на Лилиев разкрива един неповторим свят на нравствени тър¬сения и романтични видения, който пренася читателя в измеренията на копнежа по щастие и духовно съвър¬шенство. Със своята музикалност и специфична форма стиховете му съз¬дават неотразимо въздействие върху човешките възприятия и пробуждат желание за приближаване до един мечтан и бленуван свят. Стиховете на Лилиев рисуват при¬родни […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО”, „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Поезията на Лилиев разкрива един неповторим свят на нравствени тър¬сения и романтични видения, който пренася читателя в измеренията на копнежа по щастие и духовно съвър¬шенство. Със своята музикалност и специфична форма стиховете му съз¬дават неотразимо въздействие върху човешките възприятия и пробуждат желание за приближаване до един мечтан и бленуван свят. Стиховете на Лилиев рисуват при¬родни […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – пейзаж на човешката душа

„Тихият пролетен дъжд” на Лилиев вълнува и впечатлява със своята красота на изказа, мелодичност и благозвучие. В стихотворението си поетът рисува един по-различен, по-хубав свят, устремен към доброто и красивото. В стихотворението „Тихият пролетен дъжд” Лилиев създава бодро и весело настроение. Настъпилата пролет променя душевната нагласа на героя. Той изпитва желание за живот, у него […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриархалния свят през погледа на модерния човек в повестта “Преди да се родя”

Повестта на Ивайло Петров излиза от печат през 1968г. Това е първото и последното издание на тази книга, но това съвсем не намалява стойността на повестта и интереса на читателите към нея. В тематичното отношение на повестта “Преди да се родя” безспорно следва интереса на писателите, които изобразяват бълг. село, живота, традициите и психиката на […]