Home » Posts tagged with » своята

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствено-психологическите проблеми в битовите поеми на Пенчо Славейков

Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга “Мисъл”. Той, заедно с Пейо Яворов, Петко Тодоров и идеологът д-р Кръстев, са в основата на модерната българска литература от онзи исторически период. Пенчо Славейков е човек превъзмогнал своята неволя и физическия си недъг, минал през много болки и страдания, но успешно надделял над тях, Пенчо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Насилието в “Нежната спирала”

В своето творчество Йордан Радич¬ков интерпретира по осо¬бено поетичен начин вечните пробле¬ми на битието, вълнувайки се от човешкото посегателство върху съвър-шенството на природата-агресия, по¬родена от често пренебрегваната ис¬тина, че човекът е част от тази при¬рода и нейното опазване е неотменен негов дълг. Разказът „Нежната спирала” е нравс¬твено послание за ненасилие, което пи-сателят реализира чрез метафорични […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ДЕФОРМАЦИЯТА НА ЧОВЕКА – “Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослав Минков е създател и майстор на българската сатирична фантастика. Наричат го “екзотичното цвете” в литературата ни поради новаторския му начин на писане. Този творец пише двусмислено и многозначно, със загадъчно въображение и с артистична лекота. Светослав Минков описва живота само в градска среда, където той вижда проявите на еснафщина и глупост, на изостаналост от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Творческото присъствие на Светослав Минков е категорично заявено в българс¬ката литература в началото на XX век. Пре¬водач на редица приказки, автор на диаболични разкази, в които преобладават фантастични персонажи, страшна, свръхестествена обстановка, необи¬чайни, алогични обрати в нормалния ход на всекидневния живот, Светос¬лав Минков не скрива интереса си към мистичното, към непознатите страни на човешката душа, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовият човек в „Декамерон” – Бокачо

С пълно основание можем да заявим,че „Декамерон” е първото произведение в европейската проза на границата между Средновековието и Ренесанса, в което художествено и убедително е формулирана една коренно различна от съществуващата дотогава представа за човешката личност. В най-известното си произведение- сборника от 100 новели „Декамерон”, Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от […]

Page 1 of 18123Next ›Last »