Home » Posts tagged with » своя

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

АНТИОСМАНСКА СЪПРОТИВА НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XV-XVII в.

Краят на XIV в. е белязат с един от най-повратните моменти в българската история. След като Османската империя завладява България, тя унищожава системата на управление съществувала до сега – административни, правни, военни, културни институции биват заменени с Османски такива. Унищожена е църквата, държавата е разпокъсана, елитът е разпръснат по всички крайща на империята или е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

  Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката  му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Истинската любов – ” Дервишово семе” – Николай Хайтов

Сигурно е,че откакто съществува,човекът винаги се е сблъсквал със загадката на живота-Истинската любов.И докато ни има на този свят-все ще се изправяме изумени и стъписани пред нея.Защото тя носи всички хора на крилете на неземно щастие и пак тя е в основата на най-великите трагедии,както е и в разказа ,,Дервишово семе’’ на Николай Хайтов.Авторът умело […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„За буквите” – Черноризец Храбър

Исторически значим и ритуално красив е поводът за нписване на полемичната апология „За буквите”. Текстът е произнесен публично пред събраното множество през 893 година по време на Преславския събор, който провъзгласява за княз на България третият син на Борис – Симеон. Полемиката, спорът за славянските букви прераства в тържествена защитна пледоария, утвърждаваща светлата духовна кауза […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Род и традиция в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”

Разказът „Дервишово семе” и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров, са творби,които отразяват миналото,патриархалните ценности и устойчивостта на родовите традиции.Двамата автори по различен начин виждат миналото.Ивайло Петров отрича ценностните на родовия свят,а Николаъ Хайтов откроява носителите на традиционните и новите норми на поведение. И в двете творби център на внимание са родовите традиции […]

Page 1 of 21123Next ›Last »