Home » Posts tagged with » светослав

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Празният живот на празните хора в “Дамата с рентгеновите очи” на Светослав Минков

В късното си творчество Светослав Минков насочва поглед към социалните проблеми на времето си. Чрез хумора и сатирата, той изобличава всичко грозно от своето съвремие. Разказът “Дамата с рентгеновите очи” ни отвежда в свят, в който техническите постижения са подчинени на разбирането за луксозен живот. Авторът внушава, че богатството и външната красота са фалшиви ценности. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

В разказа “Дамата с рентгеновите очи” Светослав Минков изслед- ва и изобличава лишеното от духовност човешко съществуване.За тази цел той използва науката като проявител на негативните тен- денции.При Светослав Минков научното откритие е повод да се направят изводи за това,какво се променя у човека,какви са по- следствията от прогреса,как той трябва да се заплати. Авторът […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛИПСАТА НА МОЗЪК в “Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослав Минков е от онези странни, оригинални и присмехулни писатели, които не се открояват като водещи имена в рамките на една литература, но затова пък без тяхното присъствие тя значително би обедняла. Творческите му търсения са подвластни на естетиката на диаболизма, на фантастиката, на иронията и дори на гротеската, но се увеличават с най-голям успех […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ДЕФОРМАЦИЯТА НА ЧОВЕКА – “Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослав Минков е създател и майстор на българската сатирична фантастика. Наричат го “екзотичното цвете” в литературата ни поради новаторския му начин на писане. Този творец пише двусмислено и многозначно, със загадъчно въображение и с артистична лекота. Светослав Минков описва живота само в градска среда, където той вижда проявите на еснафщина и глупост, на изостаналост от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

През 20-те години на XX век на страниците на списание “Българан” за първи път се появява името на писателя Светослав Минков, който след няколко години вече заема своето достойно място в реалистичната сатира на българската литература. Особено го вълнуват модернизацията, техническият прогрес, научните открития, роботизацията – явления, които непрекъснато се рекламират и които в една […]

Page 1 of 3123