Home » Posts tagged with » светлина

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Пейо Яворов

В началото на XXв. в България творят някои от най-големите писатели и поети в нашата история. Един от тях е Пейо Крачулов Яворов. Той е член на кръга „Мисъл”, в който са събрани едни от най-великите литературни умове на онова време – Пенчо Славейков, Петко Тодоров и идеологът доктор Кръстев. Яворов се нарежда с блясък […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Константин Преславски – „Азбучна молитва” ЛИРИЧНАТА ИЗПОВЕД НА ДУХА ПРЕД СВЕТОСТТА НА СЛОВОТО

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” – съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово. За старобългарския творец раждането на словото като звук и писмен знак е тайнство не само на мисълта, но и на душата. Невидимия творчески свят на човешкото интелектуално АЗ намира материалната си […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Словото като спасение – “Проглас към евангелието”

„Проглас към евангелието“ на Константин-Кирил Философ, е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език. Неизвестният старобългарски поет дава лиричен израз на духовното съприкосновение с евангелскотослово на Бога в своя “Проглас към Евангелието”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към евангелието“

Създадена в период на нестихващи борби между религиите “Проглас към евангелието“ бързо се превръща в една от най-значимите творби в старобългарската литература.Чрез нея не само се защитават свещените християнски книги и славянската азбука ,но се отправя призив за обединение на всички славяни в името на развитието и просперитета на целия славянски род. В поетична форма […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на словото в „Азбучна молитва” и „Проглас към евангелието”

Литаратурната дейсност на старобългарските писатели се отличава с жанрово многообразие и с творчески подход към традиционните книжни образи. Създават се творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи и от новоприетата християнска вяра, Възхвалата на делото на първоучителите Кирил и Методий и на буквеното слово е основно чувство в произведенията на старобългарските книжовници. Така в […]

Page 1 of 212