Home » Posts tagged with » сам

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Есхиливоят Прометей – символ на хуманизма и свободолюбието

Наричат Есхил баща на старогръцката трагедия, защото е първият велик трагик на Древна Атина. Сам активен участник в общественополитическия живот на родината си,в своите произведения тай поставя значими за общносттта проблеми, коита не са загубили значението си и до днес. Съвременник на гръко-персийските войни (роден през 525г. пр. Хр., умрял през 456г. пр. Хр.), той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“ИЛИАДА” – първа песен

В “Илиада” Омир създава свят, подвластен на боговете. За древния човек божественото начало, божествената мисъл е във всяка сфера на живота, включително и войната, дори често човешката война е заради раздори между боговете. Омировите герои са богоподобни в соята смелост и красота, а в същото време Омировите богове са андроморфни в своите чувства и постъпки. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Интерпретативн Съчинение Самотата и Страданието в „Скрити вопли“ и „Зимни вечери“

Животът на всеки човек е плетеница от моменти на щастие и радост, разочарования и самота. Във всяка човешка душа има скръб, която е неназовима, лична, и в същото време – всеобща. Едва ли някой е изкарал скритите вопли на душата по-добре от Димчо Дебелянов. Неговите „Скрити вопли” са огледало на духовната самота на една душа […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Познанието, тъгата и спасението в лириката на Далчев

Екзистенциалните въпроси за живота и смъртта, за смисъла на битието, за страданието, за спасението и за самотата винаги са били обект на литературни търсения и биват осмислени различно в контекста на специфичните за различни епохи и школи естетически виждания. Какъв е модерният човек на “Новото време” (говорим за 20-те години на ХХ век), способен ли […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

СОФОКЪЛ – „ЕДИП ЦАР” И „АНТИГОНА” – ОБРАЗИТЕ НА ЕДИП И КРЕОН

Драмата като литературен род в древноелинското общество има опре¬делена социална функция, ориентирана към нравствените ценности на Антич¬ността – епоха, издигнала в етична нор¬ма хармонията в човешките взаимоот¬ношения. Драматургията на Софокъл, появила се през V в. пр. Хр., се интересува от отделния човек и неговата лич¬на съдба. Авторът наблиза във вътреш¬ния свят на човешките преживявания, като […]

Page 1 of 41234