Home » Posts tagged with » рода

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Преобърнатият патриархален ред в “Преди да се родя”

Ивайло Петров е един от най-противоречивите автори ,които съзнателно рушат законите при изобразяването на патриархалния свят. Любимите му теми са свързани с живота и народопсихологията на българина.Неспокойният му дух непрестанно провокира и изненадва читателите и ги кара да се вглеждат с преценяващ поглед и да измерват ставащото от всички страни.По необичаен начин вплита събития от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриархалния свят през погледа на модерния човек в повестта “Преди да се родя”

Повестта на Ивайло Петров излиза от печат през 1968г. Това е първото и последното издание на тази книга, но това съвсем не намалява стойността на повестта и интереса на читателите към нея. В тематичното отношение на повестта “Преди да се родя” безспорно следва интереса на писателите, които изобразяват бълг. село, живота, традициите и психиката на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Преди да се родя” – Ивайло Петров

Повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров представя пространствените измерения на действието от нова гледна точка. Тя преобръща посоката на вре¬мето и всичко става различно. Авторът е „свидетел” на събития още „преди да се роди”, рисуващи родината в далечни, непознати времена. Познатият ни опоетизиран Йовков патриархален космос – носител на човешките ценнос¬ти, е разколебан. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Основният конфликт в разказа „Дервишово семе”

„Диви разкази” на Николай Хайтов може да се определи като едно от най-оригиналните произведения в нашата литература. Специфичното в тях е повествователната позиция. Чрез нея се постига силна достоверност, защото авторът е максимално скрит, а характерът на героя проличава от собствения му монолог. Именно за това героите са изключетелно ярки образи, които оживяват пред очите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

” Дервишово семе” – Любовта и изпитанията на сърцето

Любовта, в нейните разнообразни форми е неизменен спътник в живота на всеки човек. Тя е ключа, който отваря вратата на щастието, сила, която предопределя поведението на индивида по пътя му към духовно израстване. Любовта като изпитание на сърцето, като градивна сила в изграждането на личността стои в центъра на проблематиката разгледана в разказа „Дервишово семе” […]

Page 1 of 41234