Home » Posts tagged with » род

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Преди да се родя” – Ивайло Петров

Автобиографичната повест на Ивайло Петров насочва читателското внимание към света на “малкия” човек. Разкрива събития и герои, свързани с детството на автора. Но начинът, по който се разказва, провокира представите ни за патриархалния свят на нашите предци. Интересната позиция на повествователя – разказващ случващото се преди своето раждане – подсказва намерението на автора да погледне […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„За буквите” – Черноризец Храбър

Исторически значим и ритуално красив е поводът за нписване на полемичната апология „За буквите”. Текстът е произнесен публично пред събраното множество през 893 година по време на Преславския събор, който провъзгласява за княз на България третият син на Борис – Симеон. Полемиката, спорът за славянските букви прераства в тържествена защитна пледоария, утвърждаваща светлата духовна кауза […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прометей и Океан – готовността за саможертва срещу примирението със злото

В “Прикованият Прометей” Есхил пресъздава образа на бореца с несломим дух, обрекъл се в името на благоденствието на човека. Високохуманната му цел е извор на духовна и физическа сила. В неговия образ съчетаването на волята на съдбата и личната воля води до велик подвиг. Героическият образ на Промитей се оформя в неговия първи монолог. Приятел […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията,примирението с неправдата

Древногръцкият драматург Есхил с право е наречен баща на старогръцката трагедия.Той е автор на над 70 трагедии,сред които се откроява „Прикованият Прометей”.Не е разкрит драматичният сблъсък между хуманизма и деспотизма спиращ човешкия прогрес.Конфликтът в творбата е реализиран чрез противопоставяне на човеколюбецът Прометей на враговете на човешкия прогрес в лицето на Зевс и неговите поддръжници. Прометей […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трагизмът на Прометей в трагедията На Есхил „ Прикованият Прометей”

Трагедията „Прикованият Прометей” е наи-известното произведение на великия драматург Есхил. През изминалите хилядолетия неговият герой не е загубил своята монументалност и величие. Всеки век е вливал в него кръвта на своето сърце и му е предавал идеалите си. Прометей е един герой,чиято личност се е запазила и до днес. Есхил влага в неговия образ две […]

Page 1 of 512345