Home » Posts tagged with » ренесансовия

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Хуманистичната философия за човека и живота според „Декамерон”

Увод: С произведението си „Декамерон” Джовани Бокачо се превръща в първосъздател на ренесансовата новела като жанр. Името на произведението означава „десетоднев”, защото съдържа сто новели разказани в продължение на десет дни от седем дами и трима младежи, избягали от чумата във Флоренция. Подзаглавието е „Принц Галеото”, което насочва към любовната проблематика на новелите (Галеото – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Декамерон” – огледало на душевността на ренесансовия човек

Повод за написване на книгата „Декамерон” е върлуващата във Флоренция през 1348 год. чумна епидемия, която може да се възприеме и като смърт на старото време. Нейният автор – Джовани Бокачо, твърди, че целта му е да забавлява и носи удоволствие. Смята се, че Бокачо е работил върху своята творба между 1348 и 1453 г. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта в “Декамерон” – Джовани Бокачо

„Декамерон” на Джовани Бокачо е сборник от сто новели, разказани за десет дни от седем жени и трима мъже, избягали от чумата във Флоренция. Историите, които те разказват, нарушават средновековния аскетичен морал и благоприличие, но въпреки благонравствеността на разказвачите си от тях полъхва свежия порив на ренесансовия човек към свободат, като най-ценен дар и разчупването […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовият свят в “Декамерон”

Сборникът “Декамерон” на Джовани Бокачо е първото ренесансово произведение, което поставя началото на новата европейска проза, утвърждавайки човека като мярка на всички неща. Новият хуманистичен светоглед е пресъздаден чрез изображението на живота в неговата пълнота, пъстрота и многообразие. Осъзнал ценността на земното си битие, човекът в “Декамерон” е освободен, активен, устремен към щастието си. “Декамерон” […]