Home » Posts tagged with » ренесанса

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образа на ренесансовия човек в “Декамерон”

Ренесанса, най-плодотворната епоха в човешката история, настъпва когато чумата завладява Европа. Любовта към бог не е толкова силна. С Възраждането идва една нова култура на антропоцентризъм, където живота вече е в ръцете на човека. Променят се коренно възгледите на европейците във всеки аспект от бита и духовното. „Декамерон” е книга, написана за възродения човек. Героите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на новия човек, разкрит в поемата „Ад” от Данте Алигери – есе

Всяка среща с Дантевата творба „Ад” е среща-размисъл на съвременния човек за пътя и делото, които го водят към Рая или Ада. Светът на отвъдното провокира авторовото съзнание и пред нас застава един нов човек, дръзнал да надскочи средновековната „рамка” на своето време и да разгледа въпроси, забранени за човешкия разум от религиозните догми на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на Песен двадесет и шеста от „Ад” на Данте Алигиери

Безсмъртната творба на Данте възниква на превала между Средновековието и Ренесанса. На границата на двете велики епохи все още господства религиозно-християнският мироглед ,но устоите на феодалното общество вече се пропукват, а заедно с това изгрява новия хуманистичен мироглед, който възвръща интереса към земния човек. “Божествената комедия” обединява в едно срещуположни представи, идеи и мирогледи – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Хамлет

За да конструира и изгради точно сюжета на своята трагедия,Шекспир използва възгледите на Ренесанса,свързани с представата за истина и справедливост.Главният герой-датският принц Хамлет-е основната действаща фигура в трагедията на Шекспир.Авторът използва неговия образ не само,за да осъществи развръзката в сюжета,но и като един интелектуално издигнат младеж,с философско съзнание,който да послужи за пример на поколенията и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Сблъсъкът на ценностите в трагедията “Хамлет” от Уилям Шекспир

Шекспир създава една от най-значимите си творби – трагедията “Хамлет”, в края на ренесансовата епоха. Това е период на упадък за всички идеи на хуманизма. Отчаянието се е вселило във всички идеалисти на Възраждането, защото те разбират, че действителността коренно се различава от мечтите им. Техните ценности, вярата им в човека, жизнеността им и стремержът […]