Home » Posts tagged with » разни

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Фейлетоните на Алеко Константинов – огледало на нравите на епохата

  Големият писател и публицист Алеко Константинов, автор на вечната книга “Бай Ганьо” и на пътеписа “До Чикаго и назад”, разполага в своето творчество с голям набор от публицистични творби посветени на заобикалящата го действителност. Той създава галерия от образи и типове, които според него са характерни за епохата, в която живее. Заел се да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Род и традиция в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”

Разказът „Дервишово семе” и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров, са творби,които отразяват миналото,патриархалните ценности и устойчивостта на родовите традиции.Двамата автори по различен начин виждат миналото.Ивайло Петров отрича ценностните на родовия свят,а Николаъ Хайтов откроява носителите на традиционните и новите норми на поведение. И в двете творби център на внимание са родовите традиции […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ДЕРВИШОВО СЕМЕ” – РОДЪТ И ИНДИВИДЪТ

Заглавието на разказа „Дервишово семе” на Николай Хайтов насочва към родовата принадлежност, която трябва да намери словесен израз. То говори за приемствеността между поколенията, която се осъществява чрез определени ритуални жестове. Като се има предвид значението на думата „дервиш” (мохамедански монах), ясно се откроява темата на произведението. Тя е свързана с разминаването между реалния път […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Най-същественото е невидимо за очите – есе

Забелязала съм (пък и на всеки е ясно), че ние, хората, притежаваме едно много лошо качество – а именно, че не оценяваме това, което притежаваме. И няма никакво значение дали говорим за нещо материално, или пък става въпрос за усещане, чувство, емоция. Ние приемаме хубавия телефон, удобното легло и компютъра като даденост. И ако това […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Същественото е невидимо за очите – Екзюпери – есе

“…Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите…” Екзюпери Да, това наистина е тайна и тя може да се вкуси от този, който търси да вижда в дълбочина, който се взира в нещата, които не могат да се пипнат или не могат да се докоснат с […]

Page 1 of 30123Next ›Last »