Home » Posts tagged with » различни (Page 4)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовата визия за света , отразена чрез авторовите намеси в ‘’Декамерон’’

Светът в “Декамерон “ е този , в който персонажите проявяват различни страни от характера си , разкривайки своята жизнена философия . Чрез разказаното в новелите читателят има възможността да се докосне до човешките взаимоотношения , отразени в Бокачовата творба . Те са изпълнени с лични амбиции, пристрастия , мъдрост , наивност , добронамереност, злост […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Албена

В разказа “Албена” обаче борбата за щастие има доста противоречива същност. От една страна уважаваме целта на героинята – да се бори за любовта си. Но пък осъждаме това, че тя прекрачва всички морални и етични закони и извършва убийство – тя убива мъжа си, заедно със своя любим. Но тук важно място заема ролята […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Езикът на тялото

Начинът по който даден човек се движи, стои, служи си с ръцете, кима или се усмихва, понякога разкрива неща, които могат да са различни от думите. Всичко това се нарича есик на тялото. Доброто познаване на този език може да ни даде информация, която поради една или друга причина не получаваме от събеседника си: доколко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Екосистемите

В природата има много видове растения – 380 хиляди. Те се срещат в ливади, гори и други растителни групировки. Ако влезем в коя и да е ливада, ще различим много тревисти растения – житни, бобови, сложноцветни и др. В смесената гора има също има различни дървета и храсти – дъб, липау глог, дрян и др.Тук […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Чичовци – Иван Вазов

Не са много повестите от типа на ,,Чичовци”в българската литература.Впрочем едва ли има друго такова произведение,в което да липсва сюжетно развитие на действието,но същевременно да се постига пълна обрисовка на нравите и времето,на характериологиата на типажите.Поставяйки си като художествена задача да пресъздаде българските традиции в ,,турско време”,майсторът Вазов действително успява да ни въведе в атмосферата […]

Page 4 of 512345