Home » Posts tagged with » разказвача

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОБИЧАИТЕ И НРАВИТЕ В “ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ”

“Преди да се родя” е една от най-добрите творби на Ивайло Петров.Още заглавието привлича със своята смислова насоченост.Читателят става свидетел на историята на един още нероден човек. Всеки век,всеки край на нашата страна си има традициии една от тях е сватосването.За да се ожени мъж, първо трябва да му се намери жена,да се правят преговори […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Иронията на разказвача в повестта “Преди да се родя”

Повестта на Ивайло Петров -“ Преди да се родя” , представлява един нов , различен ,странен и ироничен поглед към ценностите в патриархалното семейство на село. Освен тази странност в повестта впечатление прави , това че разказвача е едно все още неродено дете. То знае какво се е случило в миналото , но също и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Бай Ганьо в банята”

. Интерпретация “Бай Ганьо в банята” 1. За какво говори текстът? (1) „Бай Ганьо в банята”, както и останалите анекдотични разкази от гар¬ата част на Алековата книга, се отличава с устойчивост на фабулата. Некултурният балканец пътува в чужбина с търговска цел. Тъй като не познава европейската култура и нормите на поведение, често в резултат на […]