Home » Posts tagged with » прогреса

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към Евангелието” – Константин-Кирил Философ

“Проглас към Евангелието” е стихотворна творба,която прославя новата славянска писменост и я обвързва с прогреса на славяните.Поетът внушава,че знанието е сила,която се равнява на силата на кръста. Творбата разкрива образа на словото,като обединяваща сила.То е представено като божие откровение и единствен път към прогреса.Поетът вярва в ролята на писаното слово,посочва го като връзка между Бога […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прикованият Прометей

Образът на Прометей остава дълготраен израз на борбеното начало в личноста, която се стреми към прогреса и чийто водещ знак е хуманизмът. Прометей е човеколюбец, прозорлива личност, най-високо от всички ценности на света, той поставя човешкия живот и зачитането на човешкото достойнство. Той е великодушен,способен да изпитва най-дълбоки чувства. Прометей е символ на борещата се […]