Home » Posts tagged with » природа

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Йордан Радичков – “Нежната спирала” – анализ

Заглавието на разказа „Нежната спирала” представлява метафора, която може да служи като ключ към нейното тълкуване. Спиралата е символ на кръговрата на живота, на прехода от видимото към невидимото, от съществуването към смъртта и обратното, от реланото към магичното. Сфери, пронкващи една в друга, са и световете на човека и природата. Вска болка и смърт, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Йордан Радичков – “Нежната спирала”

Разказът „Нежната Спирала” отразява откъсването на съвременния човек от природата, както и неговото трудно завръщане към съвършенствата на заобикалящия го свят и откриването на мястото му в него. За разказа са характерни нравствената разчувственост, както и константните и променливите чувства в човешката душа. Писателят, който успява да разчете тайнствения език на природата, изразява своята тревога […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Посланията в “Нежната спирала”

Радичковия свят е странен,необичаен,изпълнен със знаци,които внимателният читател трябва да разчете,за да вникне в една разнолика действителност и да разбере правилно авторовите послания.Писателят се вълнува трайно от проблемите за отношението на човека и заобикалящия го свят,за естествената сира на природата и насилието на човека над нея,за хармонията в света.Като любител на природата и ловец,Радичков познава […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ДАНТЕ АЛИГИЕРИ И ИТАЛИАНСКИЯТ РЕНЕСАНС

Първият творец, който започва да се отдалечава от Средновековието и набелязва посоката за развитие на новото време, е Данте Алигиери (1265-1321). Той въплъщава неспокойния дух на Италия. Изу¬чил цялата средновековна теология, почувствал в сърцето си трепетите на пър¬вата любов, Данте става певец на човеш¬кия устрем към вечната духовност на иде¬ала за красота, чието битие е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Робинзон Крузо

В първия си роман Дефо разкрива животът и нобикновените,изумителни приключения на моряка Робинзон Крузо,прекарал 28години на безлюден остров,след като претърпява корабокрушение,в което загива целия екипаж единствено той остава жив.Романът е наситен с размисли на героя,които представят един много интелигентен и високонравствен човек.В същото време той е скромен,искрен и пресметлив.Даниел Дефо използва популярния мотив за пътуването,за […]

Page 1 of 41234