Home » Posts tagged with » превръща

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта в “Тавански спомен” – Валери Петров

В поемата “Тавански спомен” В.Петров рисува светът,видян през очите на влюбения герой и през очите на охладнелия от любовта.Ето защо един и същи свят изглежда до неузнаваемост различен;едни и същи предмети са едновременно красиви и непривлекателни до досада. Границите на тази различна еднаквост са запечатани в спомена,предизвикващ възраждането на чувства,образи,аромати,усещания с носталгична нотка и сантиментално […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгеновите очи” – анализ

Разказът „Дамата с рентгеновите очи“ е типологичен за писателя за времето от 30-те години на 20. век. Художественото изображение се отличава с иронията, сарказма и пародията на познатите публицистични, художествени, вестникарски, модерни изяви. Оригиналният поглед на твореца към света и човека визира и основния конфликт на времето – между Природата и Цивилизацията. От тази конфронтация […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Бай Ганьо – олицетворение на една епоха

Когато е заявил, че хрумването на идеята да напише книгата “Бай Ганьо”, е най хубавият момент от живота му, Алеко Константинов едва ли е съзнавал историческо значение на бъдещето си произведение. И наистина това изключително произведение бързо прескочи границите на България и донесе световна слава на своя автор. То накара целия български народ и Европа […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Гергана в поемата “Изворът на белоногата” на П.Славейков

“Изворът”на българското достойнство остава завинаги “вграден”в художественото пространство на Пенчо Славейковата творба ”Извора на белоногата”.Красивата легенда за Гергана ,останала вярна на любимия си към българското, звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с народнопесенните стихови послания на Славейков.Чрез своето произведение той успява да вдъхне родолюбие и духовна подкрепа на своя народ, така нужни им […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“История славянобългарска” – страстен зов за национално осъзнаване

С „История славянобългарска” се постявя началото на същинския възрожденски процес сред българите. За разлика от ренесансовия процес в Централна и Западна Европа у нас той протича при специфични условия, определящото от които е чуждото политическо и духовно робство. Това е причината, продиктувала характера, формата, идеите, езика и стила на цялата българска възрожденска книжнина. Във връзка […]

Page 1 of 41234