Home » Posts tagged with » правото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта е “Декамерон” – Джовани Бокачо

„Декамерон” на Джовани Бокачо е сборник от сто новели, разказани за десет дни от седем жени и трима мъже, избягали от чумата във Флоренция. Историите, които те разказват, нарушават средновековния аскетичен морал и благоприличие, но въпреки благонравствеността на разказвачите си от тях полъхва свежия порив на ренесансовия човек към свободат, като най-ценен дар и разчупването […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОСНОВНИЯТ КОНФЛИКТ В ” Дервишово семе”

Разказа поставя сериозни въпроси, свързани с рода и формиране етичния цвят на индивида. Противречието на законите на рода и утвърждаването на личността поражда драмата в творбата. Неумолими са законите на рода, не може истинския син на Родопа да не им се подчинява. Те са подредили живота на Рамадан, защото тяхната воля е по-силна от волята […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Фолклорното звучене на поемата „ Извора на Белоногата” на Петко Славейков

Славейков написва тази своя поема в драматичен период в своя живот, когато неговият вестник е спрян завинаги, а самият той е заплашен да влезе в затвора. Причината за това е статията „ Двете касти и власти”, която той побликува и разгневява управниците. В своята статия той говори за бунт, за въстание, за „големия огън” в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Декамерон” като реабилитация на непозволеното, но естественото

В “Декамерон” Джовани Бокачо, големият творец на италианския ренесанс открива реалните стойности на грозното и прекрасното в общественото битие, което предопределя доброто и злото в човека. Не в света на отвъдното, а в всекидневния живот писателят търси хармонията между дух и материя, открива контрастното лице на обществения морал. “Декамерон” е сборник от сто новели, разказани […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образите на Рафе Клинче и Калина от “Железният светилник”

Първата книга от тетралогията “Железният светилник” осмисля художественото възраждане на народа ни с всички негови елементи: борба за самостоятелна българска църква, стремеж към светско образование на роден език, постепенно формиране на ново самосъзнание чрез проследяване на ренесансовите процеси, които изживява личността в битовия, социалния и историческия живот. Героите на романа сами осъзнават истината, че родовото […]

Page 1 of 212