Home » Posts tagged with » поражда

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Емилиян Станев – “Крадецът на праскови” – анализ

1.Заглавието (метафорични значения)- Не разкрива основната тема, но характеризира до известна степен главния герой и ситуацията , защото Иво открадва за себе си и за Елисавета любов и щастие от един разрушен свят във време на война.Светът , в който човешкият живот не е ценност, ревниво пази установените порядки чрез предразсъдъците на обществото .В опита […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Атанас Далчев – „Книгите”

Поезията на Далчев е поезия на философски размисъл, на вгълбеното наблюдение и самонаблюдение. Един от основните проблеми в художествения му свят е проблемът за познанието, за книгите и за интелектуалният опит. Книгата е ключов образ в поезията му и стихотворението разкрива драмата на интелектуалеца. Още чрез заглавието стихотворението насочва към основната си тема. То поражда […]