Home » Posts tagged with » полковника

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Крадецът на праскови” – образът на полковника

В повестта на Емилиян Станев „Крадецът на праскови” един от главните герои е полковникът. Той се превръща в символ на военщината и бездушието и чрез неговия образ е внушена авторовата идея, че войната заплашва общочовешките ценности като любов, свобода и щастие. Чрез спомена на аз-повествователя читателят добива първата представа за полковника – „шишкав, към петдесетгодишен, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Емилиян Станев – “Крадецът на праскови”

Едно от най-големите постижения не съвременната българска литература –„Крадецът на праскови” е най-известната творба на Емилиян Станев.Писана в следвоенните годи-ни на страдание и смърт,тя разказва за събитията от Първата и Втората световна война. Чрез творбата си Е.Станев утвърждава любовта като основна двигателна сила в живота, като пробуждане на сетивата,спомагащи за един по-добър свят. Сюжетното действие […]