Home » Posts tagged with » подвига

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг”

За Иван Вазов епохата на Възраждането е време на нравствен подем и творческо вдъхновение. Будната гражданска съвест на поета родолюбец страда дълбоко, защото Вазов е свидетел на забравата в следосвобожденската, на националните ни идеали и жертвоготовността на българите. Затова с изключително майсторство и творчески плам, творецът отхвърля клеветите срещу нашата история и националното ни достойнство, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Хаджи Димитър”

Художествената задача, която си поставя Ботев чрез тази творба е да възвеличи подвига, да обезсмърти боеца са свобода- „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира”. Не коткретно подвига на хаджи Димитър иска да обезсмърти Ботев, а на всики, който е дръзнал, на всеки, който е забравил себе си и е тръгнал след […]