Home » Posts tagged with » писмеността

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала на писмеността

Създадено през ІХ век, съчинението “За буквите” е познато на съвременния читател не с оригиналния си вариант, а благодарение на преписите, създавани през вековете. Когато е създадено съчинението, неговата стойност се измерва с проявения хуманизъм, държавнотворческа мъдрост и християнска убедителност. “За буквите” има изключително висока духовна стойност, от която българските книжовници през средновековието черпят морални […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Черноризец Храбър – “За буквите”

Съчинението на Черноризец Храбър “За буквите”, написано в края на IX в., е и полемично слово, и апология съчетана с публицистика, и философски трактат. То е изградено от съобразно композиционната структура на полемичното слово. В първата част на творбата авторът проследява етапите в историята на славянското писмо, като започва далече преди Кирил и Методий да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината… Акростихът “Азбучна молитва” на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към евангелието“

Създадена в период на нестихващи борби между религиите “Проглас към евангелието“ бързо се превръща в една от най-значимите творби в старобългарската литература.Чрез нея не само се защитават свещените християнски книги и славянската азбука ,но се отправя призив за обединение на всички славяни в името на развитието и просперитета на целия славянски род. В поетична форма […]