Home » Posts tagged with » писменост

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- защита на писмеността

Ревностен последовател на Крило-Методиевото дело, Черноризец Храбър е страстен негов бранител. Трезвата му преценка на учен, ангажиран със съдбините на своя славянски род го подтиква да напише безсмъртното си произведение “За буквите”. В тази творба с много страст старобългарският творец осъществява своята пламенна защита на славянската азбука, утвърждава и възвеличава славянската писменост. Своята защита Черноризец […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите” – Черноризец Храбър

„За буквите” принадлежи към старобългарската ораторска проза, като съчетава полемиката и апологията. Основният проблем на творбата е защита на славянската писменост от нападките и нейната възхвала. Авторът кратко, но силно и убедително защитава правото на съществуване и необходимостта от нея и я прославя като съвършено творение на официално признати светци. В произведението славянската азбука е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Какви черти на старобългарски писател проявява Черноризец Храбър в съчинението “За буквите”?

В съчинението “За буквите” Черноризец Храбър проявява всички черти, типични за старобългарския писател: религиозен мироглед, скромност, трудолюбие, любов към книгата и знанието, патриотизъм, демократизъм, хуманизъм. В това ни убеждава задълбоченият анализ на единственото достигнало до нас съчинение на този автор. Старобългарският писател ни е далечен по време. Затова и неговият мироглед е твърде различен от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите” – есе

Литературата на Първата българска държава се характеризира с бурен разцвет на книжовността , където значимо място заема съчинението на Черноризец Храбър “За буквите “. То отразява времето , когато в България се пренасят традициите на Кирило- Методиевото дело. “За буквите” носи идеята да докаже предимствата на богослужението на роден език .Повода за написването на блестящата […]

Page 1 of 212