Home » Posts tagged with » паисий

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

РАННО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, ЗАРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЯ

След завладяването на българските земи от османските турци българският народ е поставен в сложна и трудна за неговото развитие обстановка. Откъснати от нормалното си развитие в европейската културна общност българите силно изостават от буржоазния западен свят. Докато в Западна Европа се развива бурно икономиката, капиталистическия дух, науката и културата, българските земи са потопени в едно […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Минало и съвременност в “История славянобългарска”

Паисий Хилендарски е първият изразител на формиращото се българско национално самосъзнание, което търси своите идейни и художествено – емоционални основания. През епохата на Възраждането е особено наложително младата българска нация да намери в своята литература, будещи възхищение примери на отстояване на националната чест и достойнство дори пред заплахата от насилие и да получи модели на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Личността на Паисий Хилендарски в „История Славянобългарска”

За родоначалника на Българското възраждане се знае много малко. Прахът на времето е заличил подробностите за неговия живот. Останалото е само делото му – малката, но неоценима по значение „историйца”, която изведе автора си на преден план сред фалангата безсмъртни личности на онази велика, стародавна епоха, която днес наричаме Българско възраждане. Останали са също легендите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Паисий Хилендарски – “История славянобългарска”

С Паисий Хилендарски и неговата “История славянобьлгарска” започва епохата на бьлгарското Вьзраждане. Това е епохата, когато бьлгариньт се осьзнава като бьлгарин. Борбите за национално освобождение навлизат в нов етап. “История славянобьлгарска” е истинско всенародно четиво – нещо невиждано и неповтаряно в бьлгарската култура от Вьзраждането насам. Тя се е считала за свята книга – свята […]

Page 1 of 7123Next ›Last »