Home » Posts tagged with » осъзнава

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Граф Монте Кристо”

Александър Дюма – баща носи в сърцето си идеите на Романтизма. Издигайки в култ свободата, честта и изкуството, той превръща историята за заговора, наклеветяването, затвора в най – вълнуващата история за надеждата, справедливостта, провидението, съсредоточени в същинската рамка на романа, в образа на героя. Едмон Дантес от романа „Геаф Монте Кристо” е добър, честен и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ПРЕОБРАЗЯВАЩАТА СИЛА НА ЛЮБОВТА В РАЗКАЗА “ШИБИЛ”

В разказа “Шибил” Йордан Йовков описва прелома в душата на един разбойник, предизвикан от любовта. Хуманистичният подход присъства навсякъде в разказа— в противовес с традиционната геройска етика героите са представени като сложни и противоречиви човешки същества, чиито най-важни победи са нравствените, а не физическите. Борбата, която Шибил води, е много по-тежка от всяка външна битка, […]