Home » Posts tagged with » опълченците

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг”

За Иван Вазов епохата на Възраждането е време на нравствен подем и творческо вдъхновение. Будната гражданска съвест на поета родолюбец страда дълбоко, защото Вазов е свидетел на забравата в следосвобожденската, на националните ни идеали и жертвоготовността на българите. Затова с изключително майсторство и творчески плам, творецът отхвърля клеветите срещу нашата история и националното ни достойнство, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ИВАН ВАЗОВ – „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА” – САМОЖЕРТВАТА – ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА

Одата „Опълченците на Шипка” от ци¬къла стихотворения „Епопея на забраве-ните” е Вазовата поетична възхвала на под¬вига на опълченците – смелите, достойни и непреклонни защитници на Орлово гнез¬до, пожертвали живота си в името на най-светия идеал – свободата на отечеството. Вазов е горд, че има такива българи, дока¬зали, че свободата ни не е подарена, а из¬воювана. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Мисли и чувства, които вълнуват Вазов в лирическия увод на одата “Опълченците на Шипка”

Одата “Опълченците на Шипка” звучи като тържествен хим – хим, посветен на ширченските герой. Те без колебание отдават живота си за освобождението на България от турско робство. Дълбоко засегнат в най-съкровенните си чувства като родолюбец Иван Вазов страда защото в новоосвободената родина много бързо се забравя великата саможертва на борците. Неговата будна гражданска съвест го […]